การเพาะกล้า หน่อไม่ฝรั่ง และการปลูก

หน่อไม้ฝรั่ง มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Asparagus ชื่อทางวิทยาศาสตร์คือ Asparagus officinalis หน่อไม้ฝรั่งเป็นพืชพื้นเมืองทางแถบยุโรปและแอฟริกา ส่วนลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของหน่อไม้ฝรั่งเป็นพืชผักที่มีลำต้นแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนลำต้นใต้ดิน และส่วนลำต้นเหนือดิ 1.การเตรียมแปลงเพาะกล้า ควรเป็นที่โล่งแจ้ง ไม่มีร่มเงาของต้นไม้ อาคารหรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เป็นที่ที่มีการระบายน้ำดี น้ำไม่ท่วมขังเมื่อให้น้ำหรือมีฝนตก มีสภาพความเป็นกรดหรือด่างเหมาะสม ควรเป็นกลางหรือกรดเล็กน้อย (พีเอช 6.0-6.8) ไม่เป็นที่สะสมของโรค...

การขยายพันธุ์ ฝรั่งไร้เมล็ด ด้วยวิธีต่างๆ

การขยายพันธุ์ฝรั่งที่ปฏิบัติกันมีหลายวิธีด้วยกันเช่นติดตา ทาบกิ่ง ตอน กิ่งตัดชำ และชำกอ แล้วแต่ความเหมาะสมและวัตถุประสงค์แต่ละคน การขยายพันธุ์โดยการตอนเป็นวิธีที่ง่าย หากตอนในฤดูฝนเลือกกิ่งที่มีสีเขียวปนน้ำตาล (อายุ 3 - 4 เดือน) ใช้เวลา 25 - 35 วันก็ออกราก การชำก็ง่าย ตายน้อยไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ การชำควรชำถุงหรือกระถางขนาด 8 x...

การปลูกพืชแบบยกร่อง ข้อดีสำหรับการทำเกษตร

การปลูกพืชแบบยกร่อง เป็นวิธีการปลูกพืชด้วยการขุดคันดินล้อมรอบแปลงเกษตร และขุดร่องเป็นร่างแหเพื่อยกแปลงด้านในให้สูง โดยร่องที่ขุดจะใช้สำหรับกักเก็บน้ำ และให้น้ำแก่พืช การปลูกพืชแบบยกร่อง ถูกพัฒนา และดัดแปลงมาจากแนวคิดของเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มภาคกลางที่มีการขุดคันดินล้อมรอบแปลงเกษตรเพื่อป้องกันน้ำท่วมในแต่ละปี ด้วยการขุดแนวร่องเพิ่มขึ้นในแปลงเกษตรของตนเองเพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำ และเป็นแหล่งน้ำให้แก่พืช รวมถึงการเพิ่มความสะดวกในการให้น้ำแก่พืชที่ง่ายขึ้น พืชที่นิยมปลูกด้วยระบบนี้ ได้แก่ ไม้ผล และพืชผักชนิดต่างๆ การยกร่อง การยกร่องจำทำการขุดคันดินบริเวณรอบแปลงเกษตรทั้งสี่ด้านให้มีความสูงประมาณ 1-1.5 เมตร เพื่อป้องกันน้ำท่วม และขุดร่องรอบทั้งสี่ด้านให้ลึก 0.5-1 เมตร กว้างประมาณ 1-2 เมตร ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องยกคันดินสูงสำหรับพื้นที่ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วม การยกร่องในแปลงปลูกจะทำการขุดร่องขนานแปลงลึก...

แชร์ขั้นตอน การเพาะเห็ดหอม จากขี้เลื่อย

เห็ดหอม จัดได้เป็ดอาหารรสเริส และเป็นยาอายุวัฒนฒนะนอกจากจะมีรสชาติที่อร่อยลิ้น กลิ่นหอมเตะจมูกชวนรับประทานแล้ว ยังมีสรรพคุณทางยาช่วยลดไขมันในเส้นเลือด โดยเฉพาะโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสและมะเร็งได้อีกด้วย นอกจากนี้มีการทดสอบการย่อยโปรตีนในเห็ดระหว่างเห็ดหอมต้มสุกกับเห็ดหอมแห้ง พบว่าเห็ดหอมสดย่อยได้ยากกว่า เพราะว่าความร้อนอ่อนๆในการต้มจะช่วยทำให้โทรตีนในเม็ดเลือดเปลี่ยนแปลงสภาพไป และช่วยการย่อยเอนไซน์ดีขึ้น หรือในเห็ดสดอาจมีสารช่วยยับยั่งการทำงานของเอนไซม์ในการย่อยโปรตีน เพราะฉะนั้นไม่ควรกินเห็ดสด การเพาะเห็ดหอมจากขี้เลื่อย 1. วัสดุอุปกรณ์ วัสดุเพาะ ที่ได้ผลดี คือ ขี้เลื่อยไม้มะขามรองมาคือ ขี้เลื่อยไม้ยางพารา ขี้เลื่อยไม้กระถินณรงค์หรือขี้เลื่อยไม้เบญจพรรณหมัก และวัสดุเสริม ซึ่งมีส่วนผสมดังนี้ ขี้เลื่อย 100 กก....

การปลูกหญ้าเนเปียร์ หญ้าที่มากด้วยประโยชน์

หญ้าเนเปียร์ สามารถปลูกได้ด้วยการใช้ท่อนพันธุ์ เพราะไม่มีการติดเมล็ดหรือติดเมล็ดน้อยมาก โดยหญ้าพันธุ์นี้สามารถเติบโตได้ดีในทุกสภาพดินของทุกภาค แต่โดยทั่วไปจะชอบดินที่มีการระบายน้ำดี ไม่มีน้ำท่วมขัง และมีความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารสูง โดยมีช่วงการปลูกในต้นฤดูฝน ประมาณเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม เพื่อให้ลำต้นเติบโตด้วยน้ำฝนตามธรรมชาติ การเตรียมแปลง เตรียมแปลงด้วยการไถกลบดิน ให้ลึกไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร พร้อมกำจัดวัชพืช และตากดินนาน 1 อาทิตย์ ทั้งนี้ หากพื้นที่ไม่รกมาก ให้หว่านปุ๋ยคอก ประมาณ 2 ตัน/ไร่ และปุ๋ยเคมีสูตร...

ปลูกมะนาวบนดิน ให้ได้ผลดี ลูกดก พร้อมการดูแล

มะนาวเป็นพืชที่สามารถปลูกได้ดีในดินเกือบทุกชนิต ไม่ว่าจะเป็น ดินเหนียว ดินทราย แต่ถ้าต้องการจะปลูกมะนาว ให้เจริญงอกงามดี มี ผลดก และคุณภาพดี ก็ควรจะปลูกในพื้นท ี่ที่เป็นดินร่วนซุย มีการระบาย น้ำดี มีอินทรียวัตถุผสม อยู่มาก และควรเลือกพื้นที่ที่อยูใกล้แหล่งน้ำ วิธีการปลูก ควรปลูกในช่วงต้นฤดูฝน ควรขุดหลุมปลูก ให้มีขนาดกว้างและลึกประมาณ 50 เซนติเมตร ผสมดิน ปุ๋ยคอก และปุ๋ยร็อคฟอสเฟตเข้าด้วยกัน ในหลุมให้ สูงประมาญ 2 ใน 3 ของหลุม ยกถุงกล้า ต้นไม้วางในหลุม โดยให้ระดับของดินในถุงสูงกว่า ระดับดินปากหลุมเล็กน้อย ใช้มีดที่คม...

การปลูกกระหล่ำดอก หัวใหญ่ เพื่อส่งขายตลาด

การเตรียมดินปลูก กะหล่ำดอกเป็นผักที่มีระบบรากตื้น การเตรียมดินเพียงขุดดินให้ลึกประมาณ 15-20 เซนติเมตร ตากดินไว้ประมาณ 5-7 วัน เก็บเศษหญ้า เศษวัชพืชออกให้หมด ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักที่สลายตัวดีแล้วคลุกเคล้าลงไปในดิน พรวนย่อยหน้าดินให้มีขนาดเล็ก แต่ไม่ควรละเอียดเกินไป ถ้าดินเป็นกรดควรใส่ปูนขาวเพื่อปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดินให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสม ยกเป็นแปลงๆ พร้อมที่จะนำต้นกล้าลงปลูก การปลูก เมื่อต้นกล้ามีใบจริง 3-4 ใบ อายุได้ประมาณ 30-40 วัน ต้นสูงประมาณ 10-12 เซนติเมตร จึงทำการย้ายกล้าปลูกลงแปลง...

ปลูกมะเขือพวง การดูแล และประโยชน์ของมะเขือพวง

น้อยคนนักที่จะชื่นชอบในรสชาติ นอกจากผู้ใหญ่วัยกลางคนที่อาจจะคุ้นเคยกับอาหารไทยประเภทแกงเขียวหวาน หรือผัดพะแนง มากกว่าไก่ทอด ไก่ย่างที่ติดดาว รสชาติของมะเขือพวงรสขมนิด ๆ ออกเฝื่อนน้อย ๆ มีเมล็ดภายในจำนวนมากราว 200-300 เมล็ด อย่างที่ได้อ่านข้างต้นกันเเล้ว สำหรับใครที่อยากกินมะเขือพวงแต่ไม่รู้ จะเริ่มจากต้นไหน วันนี้ผมจะพาไปดูวิธีการปลูก จะอยากง่ายแค่ไหน ลองอ่านไปพร้อมๆกันเลย 1. เริ่มต้นด้วยการเตรียมดิน การปลูกมะเขือพวงสามารถปลูกได้ทั้งปลูกแบบยกร่องเป็นแปลง หรือปลูกเป็นหลุมๆ ระยะปลูกระหว่างต้น 2-3 เมตร ระยะระหว่างแถว 3-4...

กำจัดเพลี้ย ด้วยสูตรน้ำขี้เถ้าถ่าน ป้องกันวัชพืชแบบธรรมชาติ

สวัสดีเพื่อนๆ วันนี้ผมจะพาไปดู วิธีการทำสูตรน้ำขี้เถ้าถ่านป้องกันและกำจัดเพลี้ย ในพืช ที่ท่านสามารถทำเองง่ายๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน จะอยากง่ายอย่างไรลองไปดูกันเลย วัสดุและอุปกรณ์ 1. น้ำ 1 ลิตร 2. ขี้เถ้าถ่าน ครึ่งกิโลกรัม 3. ถังพลาสติก 4. ไม้พาย วิธีทำ 1. นำขี้เถ้าถ่านครึ่งกิโลกรัม เทลงไปในถังหมัก 2. เติมน้ำ 1 ลิตรลงไป 3. คนให้เข้ากันแล้วตั้งทิ้งไว้ให้ตกตะกอนจนน้ำใส ทิ้งเอาไว้ 1 คืน วิธีใช้ 1. อัตราการผสม...

ปลูกมะนาวลอยน้ำ ขั้นตอนการทำ และข้อดีต่างๆ

สวัสดีครับ เพื่อนๆแฟนเพจ แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้ ทุกๆท่าน วันนี้ผมได้ไปอ่านวิธีการ ปลูกมะนาวลอยน้ำ ไอเดียดีดีจากเกษตรกรท่านหนึ่ง นั่นคือ นายสมพร บุญแก้ว อายุ 55 ปี อยู่บ้านเลขที่ 86/4 บ.ตะเคียนเภา ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา ท่านได้แชร์เอาไว้ดังนี้ ขั้นตอน ปลูกมะนาวลอยน้ำ 1.เตรียมกิ่งตอนของมะนาวที่มีรากสมบูรณ์แข็งแรง 2.เตรียมเปลือกมะพร้าวสับเป็นชิ้นเล็กๆ และมูลวัว 3.ผสมมเปลือกมะพร้าว และมูลวัว ให้เข้ากันใส่ดินเพียงเล็กน้อย 4.นำโฟมหนา 2 นิ้ว กว้าง 90...
- Advertisement -
Loading...

LATEST NEWS

MUST READ