การปลูกโหระพา แค่ต้นเดียว เก็บกินตลอดไป

การปลูก หลายท่านอาจจะยังไม่รู้ว่า การปลูกโหระพาแค่ต้นเดียว และเพียงครั้งเดียว เกษตรกรก็สามารถเก็บผลผลิตได้ตลอดไป วิธีการเลือกพื้นที่ สาหรับปลูก ควรเลือกดินที่เป็นทราย หรือ ดินที่มีการผสมของทรายอยู่บ้าง โดยดินต้องมีความอุดมสมบูรณ์ มีการระบายน้าได้ดี ถ้าเป็นไปได้ ควรเลือก ปริเวณการปลูกที่ใกล้แหล่งน้า เพราะ ว่าจะทาให้สะดวกในการรดน้า การเตรียมดิน ปลูกโหระพา ให้เกษตรกรทาการเตรียมดิน ดังนี้

1. ขุดหรือไถก็ได้ แต่ให้ลึกลงไป 20-25 เซนติเมตร หลังจากนั้นให้ทาการตากดินไว้ 7-10 วัน

2.ไถพรวนคราด เพื่อให้ดินมีความละเอียด

3.ให้เกษตกรทาการยกแปลง ให้สูง 10-15 เซนติเมตร กว้าง 1 เมตร ส่วนเรื่องของความยาวนั้น ให้กาหนดตามความเหมาะสม

4.ให้เกษตรกรเว้นระหว่างแปลง ห่างกัน 30 เซนติเมตร

5.บารุงดินก่อนทาการปลูกด้วย การใส่ปุ่ยคอก 800 กิโลต่อพื้นที่ 1ไร่ หรือ 500 กรัมต่อตารางเมตร

วิธีปลูก โดยทั่วไป สามารถทาได้ 2 วิธี นั่นคือ

วิธีที่ 1 การเพาะกล้า แล้วย้ายไปปลูก

1. ให้เกษตกรหว่านเมล็ด ลงในแปลงปลูก ให้ทั่ว

2.นาแกลบสดมาหว่าน หรือคลุมบางๆ แล้วรดน้าตามทันที

3. การรดน้า ให้เกษตรกร รดน้าในทุกๆวัน ช่วงเวลา เช้าและเย็น จนครบ 20-25 วัน

4.ครบ 25 วัน ให้ย้ายไปปลูกในแปลง และจะต้องปลูกให้เสร็จภายในวันเดียวกัน

5.ระยะปลูกควรห่างกัน 20×20 หลังการปลูก ควรใช้ฟางมาคลุม เพื่อเก็บความชื้น และรดน้าตามทันที

วิธีที่ 2 การปักชา

1.ให้เกษตกร ตัดกิ่งโหระพา โดยตัดยาวประมาณ 5-10 เซนติเมตร

2.ปลิดใบออกให้หมด จากนั้นให้เกษตรกร นาไปปักชาในแปลงปลูก หรือกระถางก็ได้

3.ระยะปลูกควรห่างกัน 20×20 หลังการปลูก ควรใช้ฟางมาคลุม เพื่อเก็บความชื้น และรดน้าตามทันที

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

16 + = 18