ปลูกพริกแบบผสมผสาน ส่งลูกเรียนจบ ป.ตรี 3 คน

0
3535
Loading...

นายถาวร และนางทองจันทร์ หงษ์ทรัพย์ เกษตรกร บ้านปากง่าม ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น จากไร่ “ไร่หงษ์ทรัพย์”

นายถาวร เล่าว่า การนำพืชผักเข้ามาปลูกเป็นแบบผสมผสาน เพื่อให้มีรายได้หมุนเวียนตลอด และพริกจินดาได้ใบรับรองผลิตพืชตามมาตรฐาน (GAP) ซึ่งว่าด้วยสินค้าปลอดภัย ปลอดศัตรูพืช และมีคุณภาพ ทำให้ผลผลิตเป็นที่ยอมรับ และช่องทางการจำหน่ายเปิดกว้างมากยิ่งขึ้น

สำหรับพริกจินดาชุดใหญ่จะลงปลูกในช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาว พร้อมพริกทางเลือกอื่นเพิ่มความหลากหลาย ทั้งพริกช่อจีน พริกเจ็ดสี และพริกตุ้ม รวมพื้นที่ปลูกพริกราว 5 ไร่ช่วงเทศกาลปีใหม่ วันเดียวเคยเก็บได้ถึง 1,500 กิโลกรัม เป็นเงินกว่า 100,000 บาท

ไร่หงษ์ทรัพย์ไม่ได้จำหน่ายเพียงผลผลิต แต่ยังจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆ ที่ผ่านการทดลองปลูกเองจนได้ผลที่น่าพอใจมาแล้ว และกล้าประกาศว่าเป็นเมล็ดพันธุ์แท้ สามารถนำไปทำพันธุ์รุ่นต่อไปได้ ในจำนวนนี้มีข้าวโพดอัญมณีที่จำหน่ายกิโลกรัมละ 2,000 บาท รวมอยู่ด้วย

เดิมครอบครัวหงษ์ทรัพย์ ทำนา ปลูกอ้อย แต่รายได้ที่เป็นรายปีไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย จึงปลูกพืชล้มลุกอย่างพริกเสริมมาเกือบ 20 ปีแล้ว และก็กลายเป็นรายได้หลักส่งลูกสาว 3 คน จนเรียนจบปริญญาตรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here