ปลูกชะอมอย่างไรให้รอด ยอดสวย ผลผลิตดี

0
396

คุณสายยิน พรมชี อายุ 48 ปี บ้านเลขที่ 32/1 หมู่ที่ 6 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร โทร. 0817400273 ทายาทของป้าดอกไม้ อินอ้น เกษตรกรที่ปลูกชะอมไร้หนามคนแรก ๆ ของตะพานหิน จ.พิจิตร คุณสายยินและแม่เริ่มปลูกชะอมเพื่อใช้บริโภคภายในบ้าน หลังจากนั้นจึงตอนกิ่งขยายจำนวนต้นเพื่อนำยอดมาขาย จากจุดนั้น การปลูกชะอมจึงกลายมาเป็นรายได้หลักของครอบครัวแทนการทำนา

เริ่มแรกในบ้านของคุณสายยินมีชะอมเพียง 20 ต้น แต่วันที่การทำนาประสบปัญหาจึงคิดขยายจำนวนต้นชะอมเพื่อนำยอดมาขายเป็นอาชีพเสริมอีกทางหนึ่ง จากวันนั้น คุณสายยินสามารถขยายจำนวนต้นชะอม เพื่อนำยอดและนำกิ่งมาขายได้จนกลายเป็นอาชีพหลักแล้ว

หลังจากที่ได้กิ่งตอนมาแล้วก็นำมาปลูก สำหรับแปลงใหม่ ให้เริ่มต้นด้วยการเตรียมพื้นที่ปลูก ไถพรวน ปรับพื้นที่ให้สม่ำเสมอ ถ้าเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำให้ยกแปลงเพื่อป้องกันน้ำขังแฉะ นิสัยชะอมชอบน้ำ แต่กลัวน้ำขังแฉะ เพราะจะทำให้เกิดโรครากเน่า โคนเน่าได้

หลังจากนั้น ขุดหลุมปลูกให้มีความกว้าง ยาว ลึก ประมาณ 20 ซม. ผสมดินที่ขุดมาจากหลุมด้วยปุ๋ยคอกเก่า อัตรา 2 กำมือ และคลุกเคล้าปุ๋ยเคมี สูตรเสมอ 16-16-16 , 19-19-19 ฯลฯ ลงไป อัตรา 1 ช้อนแกง ระยะปลูกที่เหมาะสม คือ 1×1 เมตร พื้นที่ 1 ไร่ จะสามารถปลูกพื้นที่ต้นชะอมไร้หนามได้ประมาณ 1600 ต้น การปลูกที่ระยะนี้จะทำให้สะดวกในการเก็บยอด

หลังจากที่ขุดหลุมปลูกลึกประมาณ 10 ซม. หรือขุดดินราว 1 หน้าจอบ คลุกเคล้าผสมปุ๋ยเสร็จเรียบร้อยที่ปากหลุม น้ำกิ่งตอนชะอมไร้หนามที่เตรียมไว้มาแกะถุงพลาสติกที่หุ้มรากไว้ออก วางกิ่งชะอมให้อยู่ส่วนกลางของหลุม กลบดินและอัดให้แน่น รดน้ำให้ชุ่มอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องเป็นเวลา 1-2 เดือน แรกที่ปลูก ต้นชะอมจะตั้งตัวได้ มีการแตกยอดอ่อนเป็นพุ่ม ตัดขายได้เลย

การรดน้ำชะอมไร้ใบนั้น ตอนแรกตอนลงหลุมใหม่ๆ รดน้ำวันเว้นวัน พอมันเริ่มติดตาแล้ว ก็ 2-3 วันรดครั้งหนึ่งได้ แต่ถ้าเป็นต้นโตเต็มวัยแล้ว 10 กว่าวันรดหนึ่งครั้งก็เพียงพอ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

− 1 = 1